הצלבה אינטרנשיונל 1970

הצלבה. אינטרנש מודל 1970, נחל יבניאל