מוסמך שטח. ארוחה מול הנוף של בקעת קנאים

מוסמך שטח. ארוחה מול הנוף של בקעת קנאים