שלט בית ספר פורעה. כאן יורדים מהכביש

שלט בית ספר פורעה. כאן יורדים מהכביש