לקראת סוף המסלול הקצר. מטפסים בחזרה לחורבת עוזה

לקראת סוף המסלול הקצר. מטפסים בחזרה לחורבת עוזה