הירידה מחורבת עוזה לנחל קינה

הירידה מחורבת עוזה לנחל קינה