כמו אצבעות גרומות של מכשפה. כמעט סוף המסלול

כמו אצבעות גרומות של מכשפה. כמעט סוף המסלול