חורבת כוכים. בין האלונים מסתתרים שרידים של ישוב ביזנטי

חורבת כוכים. בין האלונים מסתתרים שרידים של ישוב ביזנטי