אגמון החולה, תחנת ביניים. תצלום אמיר אלון

אגמון החולה, תחנת ביניים.