תחילת המסלול. מנהרה מתחת לכביש

תחילת המסלול. מנהרה מתחת לכביש