עצי אורן נפולים, ממש לפני הכות

עצי אורן נפולים, ממש לפני הכות