ג'ק חילוצים

ג'ק הידראולי ARB חילוצים HIGHLIFT הדגמה הדרכה

לא לשימוש חוזר!