מעלה עשוש. לא להסתער בכח

מעלה עשוש. לא להסתער בכח