נוף בדרך העולה בערוץ נחל יודפת

נוף בדרך העולה בערוץ נחל יודפת